proiecte de la A la Z

 

 

Proiectul pentru arhitectura

image 1 PROIECTUL PENTRU ARHITECTURA

a – Piese scrise:
- memoriu tehnic (cuprinde descrierea amplasamentului, functiunile lucrarii, finisaje, etc);
- antemasuratori (listele cantitatilor de lucrari si materiale); caietele de sarcini.

b – Piese desenate:
- plan de situatie (cu elemente de trasare) sc. 1:500 sau 1:200;
- planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane (cu precizarea in detaliu a cotelor exterioare, interioare si a tuturor golurilor – usi, ferestre, instalatii, cu indicarea destinatiei si suprafetei fiecarui spatiu interior), sc. 1:50;
- planul acoperis cu indicarea pantelor, a invelitorii si a sistemului de scurgere si colectare a apelor pluviale, sc. 1:50;
- minim doua sectiuni caracteristice, sc. 1:50;
- toate fatadele, sc. 1:50 cu precizari detaliate privind finisajele exterioare;
- tablouri de tamplarie (ferestre, uşi), confectii metalice;
- detalii de executie caracteristice, sc 1:20, 1:10, 1:5, dupa caz pentru parapeti, scara, termo-hidroizolatii, streasina, jardiniere, etc.

Proiectul pentru structura de rezistenta

image 1 PROIECTUL PENTRU STRUCTURA DE REZISTENTA

a – Piese scrise:
- memoriu tehnic + graficul fazelor determinante de executie;
- antemasuratori ( listele cantitatilor de lucrari si materiale ) + centralizator extrase de armatura;
- caietele de sarcini.

b – Piese desenate:
- plan sapatura si fundatii, sc. 1:50;
- detalii fundatii (daca este cazul detalii fundatii si tehnologia de executie pentru alipire la calcan);
- planurile cofraj, armare, sc. 1:50 + extrase de armaturi pentru toate planseele din beton armat;
- planurile cofraj, armare si detalii (sectiuni caracteristice) + extrase de armaturi pentru pereti ( diafragme ), centuri, grinzi, stalpi, samburi din beton armat;
- detalii armare zidarie ( daca este cazul );
- plan plansee lemn, sc. 1:50 ( daca este cazul );
- plan si detalii sarpanta, sc.1:50 (daca este cazul).

Proiectele pentru instalatiile generale

image 1 PROIECTELE PENTRU INSTALATII GENERALE – termice ( incalzire centrala ), electrice si curenti slabi (TV, telefonie), sanitare ( apa, canal )

Cuprind in mod distinct solutionarile fiecarui tip de instalatie aferenta constructiei si incintei, pana la racordul de canalizare si contoarele de bransament ( electric, apa ):

a – Piese scrise ( intocmite distinct pentru fiecare specialitate in parte: - termice, electrice, sanitare );
- memoriu tehnic ( si breviarul notelor de calcul pentru instalatia de incalzire);
- antemasuratori ( listele cantitatilor de lucrari si materiale ) + listele de utilaje ( centrala termica, hidrofor ).

b – Piese desenate ( intocmite distinct pentru fiecare specialitate in parte: - termice, electrice, sanitare );
- planurile tuturor nivelurilor, sc. 1:50, cu indicarea traseelor fiecarui tip de instalatie in parte;
- schemele instalatiilor, schemele tablourilor electrice, centrala termica;
- planurile de situatie cu retelele din incinta.