proiecte de la A la Z

 

PROIECTUL PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE – P.A.C.

image 1 Intocmit in conformitate cu prevederile Legii 453/2001 – anexa 1, se preda beneficiarului in doua exemplare (conform solicitarii legale) si cuprinde in xerocopii urmatoarele:
a – Piese scrise:
- borderou a pieselor scrise şi desenate;
- memoriu tehnic general + arhitectura;
- memorii tehnice structura de rezistenta si instalatii generale.

Dupa caz, piesele scrise se completeaza si cu urmatoarele documente intocmite de alti specialisti decat proiectantul lucrarii:
- studiul geotehnic; - referatele de verificare a proiectului, intocmite de verificatori tehnici atestati MLPTL; - expertiza tehnica (la alipiri la calcan, extinderi, consolidari), intocmita de un expert atestat MLPTL.

b – Piese desenate:

PLANURI PRIVIND AMPLASAMENTUL:
- plan de incadrare in zona, sc.1:2.000 (1:5.000 sau 1:10.000);
- planurile de situatie cu amplasarea constructiei, retele edilitare, amenajari, sc.1:500 (1:200 sau 1:100);

ARHITECTURA: sc. 1:50
– planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane (cu precizarea cotelor exterioare si interioare, cu indicarea destinatiei si suprafetei fiecarui spatiu interior );
- plan acoperis;
- doua sectiuni caracteristice; toate fatadele.

STRUCTURA DE REZISTENTA: sc. 1:50;
- plan fundatii;
- detalii fundatii;
- detalii de rezistenta.

INSTALAŢII GENERALE: - schemele functionale ale instalatiilor interioare: termice, electrice, sanitare.